รูบิคอน เอ็นจิเนียริ่ง
Industrial Plug and Socket
Enclosure
DAKO
Mennekes
TIBOX®
PLASTIM®

 

 

 

 

 

 

Product > Industrial Cable Glands > Round Reducer

Round Reducer

ข้อลดแบบกลม

ข้อลดแบบกลม มีช่วงของการลดและอะแดปเตอร์สำหรับการประยุกต์ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมและอันตรายที่ให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ประสิทธิผลรายการเคเบิลและอุปกรณ์ที่มีโรคที่คล้ายกันด้าย ลดได้รับการออกแบบเพื่อลดด้ายที่แตกต่างกัน 
         
  02-116-1300  
099-129-9616  
Copyright © Rubicon Engineering.All Rights Reserved